Wyślij zlecenie

Napisz proszę w jednym zdaniu czego dotyczy Twoje zgłoszenie.

Opisz szczegółowo Twoją sprawę.

pozwoli nam się skontaktować oraz odnaleźć trasakcję dokonaną za pomocą SMSa

SMS / PayPal / HotPay ???

ID zamówienia znajdziesz w wiadomości mailowej wysłanej po zakończeniu transakcji lub w sekcji transakcje w widoku konta. Bardzo prosimy o DOKŁADNE przeklejenie ID (numeru) i nie wysyłanie zdjęć ID.

Jaki system operacyjny posiada urządzenie, na którym zamierzasz obejrzeć / oglądasz galę FAME MMA?

Na jakim urządzeniu zamierzasz obejrzeć / oglądasz galę FAME MMA?

W jakiej przeglądarce zamierzasz obejrzeć / oglądasz galę FAME MMA?

Dodaj plik lub upuść pliki w tym miejscu